Minstekrav til brannsikkerhet, rømningsveier og inneklima må oppfylles for å leie ut lovlig. Foto: Patrick Perkins / Unsplash

Huseier har ansvar for sikkerhet og inneklima i utleieboligen

Minstekrav til brannsikkerhet, rømningsveier og inneklima må oppfylles for å leie ut lovlig. Foto: Patrick Perkins / Unsplash

 

Mange ønsker å leie ut en del av huset for å få en ekstra skattefri inntekt, men ikke alle setter seg inn i reglene som gjelder for utleieboliger. Så lenge man ikke etablerer en ny boenhet, det vil si at man bygger en leilighet som er fysisk helt atskilt fra hovedboligen, gjelder ikke kravene til nye boliger. Men minstekrav til brannsikkerhet, rømningsveier og inneklima må man uansett oppfylle for å leie ut lovlig. Det er det dessverre mange som synder mot.

 

Dårlig ventilasjon i eldre kjellere

Det vanligste er å leie ut en innredet kjeller. Men ikke alle kjellere egner seg som bolig, spesielt hvis de ikke er bygget som oppholdsrom i utgangspunktet.

En gammel råkjeller må bli tørr før den kan brukes som bolig. I de fleste tilfeller må man da drenere og isolere kjellerveggene. I eldre hus med naturlig ventilasjon er det ofte heller ikke lufteventiler i kjelleren, mange glemmer det når de bygger om. 

Dårlig ventilasjon kan føre til fuktskader og dårlig inneklima, som i verste fall kan gå på helsa løs. Ofte vil nok en leietaker flytte raskt fra en bolig med dårlig inneklima, så det lønner seg for utleier å sørge for en god boligkvalitet. Men noen blir syke av dårlig inneklima og får med det en svekket økonomi, og da kan det å finne en annen bolig bli en utfordring i seg selv. Leietaker risikerer å bli fanget i en ond sirkel.

Som utleier har du ansvar for å ikke leie ut en bolig som gjør folk syke. Kommunehelsetjenesten kan føre tilsyn med utleieboliger og kreve at utleier retter opp betydelig helsefarlige forhold, som fukt eller høye radonverdier i bygget.

 

Oversikt over kravene til utleiedel

Boka Lag utleiedel i huset fra SINTEF forklarer hva som må til for å få en attraktiv utleiebolig i kjelleren, og hva som er minstekravene i lovverket.

Lag utleiedel i huset er skrevet for huseiere som vil lage eller oppgradere en utleiedel i eget hus. Du får oversikt over kravene du må oppfylle og hvordan du bør gå fram.

Boka gir råd om:

  • bruksendring fra tilleggsdel til hoveddel
  • planløsning, romhøyde og dagslys
  • brannsikring
  • lydisolering
  • fuktsikring
  • inneklima og ventilasjon

Huseiernes Landsforbund gir råd om selve utleieforholdet, slik som hva man bør tenke på før man leier ut og partenes plikter og rettigheter.