Å utnytte arealet i kjelleren til boligrom øker boligens verdi.

Råd for å bygge om kjeller til boareal

Å utnytte arealet i kjelleren til boligrom øker boligens verdi. Sørg for å følge reglene for søknadsplikt og myndighetenes krav slik at rommene blir godkjent. Velger du godkjente løsninger, unngår du dessuten kostbare byggskader i etterkant. Illustrasjon: SINTEF

 

Bygge om uinnredet kjeller til bolig? Da må du først sørge for at kjelleren er tørr og at utvendig fuktsikring er i orden.

Å bygge om en uinnredet kjeller til boligrom øker verdien av boligen. En innredet kjeller kan brukes til kjellerstue, hjemmekontor, hobbyrom, gjesterom eller utleiedel.

Boka Lag rom i kjelleren viser løsninger som oppfyller kravene i TEK. Løsningene er hentet fra Byggforskserien.

 

Undersøk kjelleren først

Det aller viktigste før du begynner å innrede, er å sørge for at kjelleren er tilstrekkelig tørr og at utvendig fuktsikring er i orden. Merk at ikke alle gamle kjellere kan brukes til oppholdsrom.

Før 1950-tallet bygde man gjerne råkjellere som kun var ment som grovlager. Finn ut hvor gammel kjelleren er og hvordan den er bygd opp før du planlegger kjellerombyggingen.

 

Søknadsplikt ved bruksendring

Mange er ikke klar over det, men omgjøring av kjellerrom eller bod til boligrom er bruksendring, og bruksendring er søknadspliktig.

Huseieren må derfor søke kommunen og få godkjenning før kjellerrommene tas i bruk. Søknadsplikten gjelder uavhengig av om rommene er til eget bruk eller til utleie.

 

Romhøyde, dagslys og utsyn

Boligareal i kjelleren må oppfylle en rekke krav i TEK. Kravene gjelder blant annet rømningsvei, romhøyde, dagslys, utsyn, ventilasjon, energi og radon. Ved bruksendring i eksisterende bolig er kravene mindre strenge enn for nye boliger.

I 2016 ble noen av reglene endret for at flere skal kunne utnytte areal i kjelleren til bolig. Blant annet ble det tillatt med romhøyde ned til 2,0 m i en innredet kjeller. Kravet for bruksendring i nye boliger, det vil si boliger som er bygd etter 2011, er 2,2 m.

Kravet til dagslys regnes som oppfylt dersom kjellerrommet har rømningsvindu med tillatt minstemål. Vinduet trenger heller ikke å ha utsyn, noe som var et krav tidligere.

Det er viktig å være klar over at minstekravene ikke nødvendigvis sikrer brukervennlige rom med god bokvalitet. En romhøyde på 2,0 m er for eksempel veldig lavt. Å satse på kvalitet, der det er praktisk mulig, kan være lønnsomt på sikt.

SINTEF anbefaler generelt at boliger skal ha romhøyde på minst 2,4 m og utsyn gjennom vinduet.

 

Godkjent rømningsvei

Krav om godkjent rømningsvei gjelder uansett når man innreder boligrom i kjelleren. Hvis kjelleren ikke har direkte utgang gjennom dør til det fri, skal oppholdsrommet derfor ha rømningsvindu. Er det flere oppholdsrom i kjelleren, må minst annethvert rom ha rømningsvindu.

Et rømningsvindu må være lett å åpne og det må være enkelt å komme seg ut. Åpningen i rømningsvinduet må være minst 0,6 m høy og minst 0,5 m bred. Summen av høyde og bredde på åpningen i rømningsvinduet må være minst 1,5 m.

Dersom du skal ha en lysgrav foran rømningsvinduet, må lysgrava oppfylle noen kriterier for å være godkjent rømningsvei. Lag rom i kjelleren gir råd om lysgrav og beskriver kravene i detalj.

 

Radonsikring

Kjellere er mest utsatt for radoninntrengning fra grunnen, og har dermed oftere forhøyet radonkonsentrasjon i innelufta. Direktoratet for strålevern og atomsikkerhet angir 200 Bq/m3 som maksgrense. SINTEF anbefaler at man alltid måler radonkonsentrasjonen før innredning av kjellerrom. 

Skal rommene leies ut, har huseieren plikt til å måle radonkonsentrasjonen og å gjøre tiltak hvis den overskrider 100 Bq/m3. Lag rom i kjelleren gir råd om tiltak mot radon i eksisterende kjeller.

 

Fuktsikring og isolering

For å gjøre kjelleren tørr kan det være nødvendig med tiltak som leder bort overflatevannet bedre, slik at det ikke kommer inn på kjellerveggen. Andre enklere tiltak kan være bedre ventilasjon eller isolering av vannrør.

I en del tilfeller er det imidlertid nødvendig å grave opp, drenere, fuktsikre og isolere yttervegger og gulv for å få en varig løsning uten skader. Alle disse tiltakene beskrives grundig i boka, med framgangsmåte steg for steg.

Lag rom i kjelleren har hovedfokus på fuktsikre løsninger for vegger og gulv. I tillegg omtaler boka:

 • romstørrelse, dagslys og rømningsvei

 • inneklima, radon, ventilasjon og oppvarming

 • drenering

 • fuktsikring og isolering av yttervegger

 • oppbygning av ulike typer gulv

 • innsetting av vinduer, dører og lysgrav

 • ildstedsregler

 

Kjøp boka Lag rom i kjelleren

 

Utleie?

Har du planer om å lage en utleiedel i kjelleren, må du i tillegg sette deg inn i reglene som gjelder for utleie. Boka Lag utleiedel i huset gir råd om hvordan du lager en ettertraktet og lovlig utleiedel, med god bokvalitet og plassutnyttelse.

Boka gjennomgår de byggetekniske kravene til utleiedeler og definerer skillet mellom hybel, hybelleilighet og selvstendig boenhet. Boka er også aktuell dersom du ønsker å lage generasjonsbolig.

Lag utleiedel i huset omtaler i tillegg:

 • bruksendring fra tilleggsdel til hoveddel

 • planløsning og plassutnyttelse

 • uteplass

 • tilgjengelighet

 • brannsikring

 • lydisolering

 • skatteregler

 • gode råd om utleie fra Huseierne