Slik blir loftet oppholdsrom

Slik blir loftet oppholdsrom

Innredning av loftsrom øker både bruksmulighetene og salgsverdien av boligen. Men når du bygger om loft til boligrom, er det mye å passe på for å få et godt resultat. Illustrasjon: SINTEF

 

Mange uinnredede loft kan bygges om til boligrom, men du må søke kommunen ved bruksendring. Boka Lag rom på loftet fra SINTEF viser trygge og dokumenterte løsninger.
 

Lavere romhøyde og mindre dagslys

Boligareal på loftet må tilfredsstille en rekke krav, men i 2016 ble noen av reglene endret for at flere skal kunne utnytte areal på loftet til boligrom.

For boliger bygd etter tidligere regelverk enn TEK10, er det tillatt med romhøyde ned til 2,0 m i et innredet loft. For endringer i boliger bygget etter TEK10 eller TEK17, er kravet 2,2 m. I nye boliger skal romhøyden være minst 2,4 m.

Med dagens regler for bruksendring regnes også kravet til dagslys som oppfylt dersom rommet har et vindu der summen av bredde og høyde er minst 1,50 m. Høyden må minst være 0,60 m og bredden må minst være 0,50 m. 

Det er viktig å være klar over at minstekravene ikke nødvendigvis sikrer brukervennlige rom med god bokvalitet. Å satse på kvalitet der det er praktisk mulig, kan være lønnsomt på sikt. SINTEF anbefaler generelt at boliger skal ha romhøyde på minst 2,4 m og utsyn gjennom vinduet.

Krav om tilfredsstillende inneklima og rømningsvei gjelder som før når man innreder boligrom på loftet.

 

Søknadsplikt ved bruksendring

Mange er ikke klar over det, men omgjøring av loftsrom eller bod til boligrom er bruksendring, og bruksendring er søknadspliktig.

Huseieren må derfor søke kommunen og få godkjenning før loftet tas i bruk som bolig. Søknadsplikten gjelder uavhengig av om rommene er til eget bruk eller til utleie.

 

Gode råd for nye og gamle hus

Lag rom på loftet viser hvordan du bør gå fram når du skal innrede loft i småhus. Boka gir blant annet råd om:

  • romhøyde
  • ildsteder
  • rømningsveier
  • isolering i taket
  • oppbygging av golv, himling og vegger

Innsetting av takvinduer og utbygging med ark eller takopplett er også omtalt.

 

Faktaserien fra SINTEF viser hvordan sjiktene i tak, vegger og golv må være bygd opp under og bak de synlige overflatene. Løsningene tilfredsstiller plan- og bygningslovgivningen. Figurene i boka kan brukes som arbeidsbeskrivelse, avtaleunderlag mellom huseier og håndverker eller som dokumentasjon i en byggesak.